Gallery

 • khong quan quan
  khong quan quan1
  đồ ăn
  drink
  Tê tê

Menu

 • MAIN DISHES 1
 • MAIN DISHES 3
 • MAIN DISHES 4
 • MAIN DISHES 2
 • MAIN DISHES 5
 • MAIN DISHES 6
 • BRUNCH 1
 • BRUNCH 2
 • SALAD
 • LIGHT PALTES 1
 • LIGHT PALTES 2
 • LIGHT PLATES 3
 • LIGHT PLATES 4
 • LIGHT PLATES 5
 • LIGHT PLATES 6
 • LIGHT PLATES 7
 • LIGHT PLATES 8
 • FOR VEGAN
 • SET LUNCH 1
 • SET LUNCH 2
 • SOUP 1
 • SOUP 2
 • VEGETARIAN
 • SNACK
 • DRINK
 • DRINK 2
 • BEER & WINE
 • COCKTAIL

Booking

Thông tin liên hệ

Thông tin đặt

Số người (*)
Thời gian (*)
Ghi chú (*)
Hotline: 09660140115

Contact Us

Địa chỉ:
158/10 Nguyen Cong Tru St., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1 , HCMC
Tel: 09660140115