News

Event Saigon Ink - Tattoo is Your Inner Soul World

Event Saigon Ink - Tattoo is Your Inner Soul World

Sự kiện của SaiGon Ink đã diễn ra trong không khí vô cùng náo nhiệt của các anh em Tattoo với Rượu Vang, BiaTêTê & Rock tại Biker Shield Bistro.Tối nay, bạn có sự kiện gì với các chiến hữu của bạn chưa? Hãy đến Biker Shield Bistro bàn bạc nhé!

 


Bài viết xem thêm

Contact Us

Địa chỉ:
158/10 Nguyen Cong Tru St., Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1 , HCMC
Tel: 09660140115